Kellukesed: teine õppekäik

Seekordne õppekäik toimus meil Riigikogu lahtiste uste päeval Riigikokku. Kuna tegemist oli Riigikogu 99. sünnipäevaga, siis oli huvitav osa võtta neist giidiga ekskursioonidest. Olime juba 10.30 platsis, et ikka õigeks ajaks kohal olla ja tervituskontserdist osa saada.

Selgus, et giid oli selles ametis esmakordselt, aga ta rääkis väga huvitavalt. Istusime Riigikogu saalis, vaatasime valget saali. Külastasime erinevate erakondade tube ja rääkisime Riigikogu liikmetega. Kalle Laanet oli oma kabinetis üsna lühikest aega olnud, aga oskas oma kabinetti hästi tutvustada. Istusime hiljem koos Riigikogu kohvikus ja vahetasime oma muljeid selle käigu kohta. Kohvilauas oli juttu ka meie haridussüsteemist ja meie oma kogemustest lastele erinevate keelte õpetamisel.

Kellukesed: esimene õppekäik

Selle kuu õppekäiguks oli kinokülastus, vaatasime filmi „Seltsimees Laps“. Kogunesime juba enne filmi, arutasime filmi teemat.

Film oli äärmiselt emotsionaalne ning jättis meile sügava mulje, vähe oli neid, kes filmi vaatamise ajal ei nutnud.

Filmi järel toimus arutelu kohvikus.

Rääkisime filmist, ajastust, küüditamisest, filmi lahendustest ja näitlejatest. Üks klubi liige meenutas oma vanavanemaid, kes oli samuti küüditatud, aga Venemaalt. Üks klubi liige rääkis olukorrast Poolas.

Kellukesed: seitsmes kohtumine

Tänase keeleklubi teema oli Pilk Eesti muusika varasalve. Ajurünnaku käigus selgitasime välja, milliseid Eesti heliloojaid ja lauljaid meie klubilased teavad. Neid polnudki nii vähe. Mainiti ka Georg Otsa ja Raimond Valgret ja nii alustasimegi ja jätkasime oma tundi neist muusikutest rääkides. Vaatasime televisioonisaadet “Nii laulis Georg Ots”, kus rääkisid E. Klas, A. Mikk, Ü. Ulla ja J. Kruus Georg Otsast. Klubilistele mõeldud töölehel olid lõigud saatest ja klubiliste ülesandeks oli jälgida, kes saate külalistest nii oma mõtteid väljendas. Pärast saate vaatamist pidi iga klubiliige kirjutama oma arvamuse Georg Otsast ja tutvustama seda teistele.

Vaheajal vaatasime ajalehti ja rääkisime Neeme Kuningast, kes praeguseks töötab Krasnojarskis.

Teises kohtumise osas tutvusime esmalt R. Valgre elu ja loominguga. Vaatasime üle ülesanded, mis klubilised pidid Raimond Valgre eluloofilmi vaadates välja selgitama. Filmi käigus toimunud arutelu oli huvitav. Filmi lõpuni vaatamine ja küsimustele vastamine jäi kodutööks.

Kellukesed: kuues kohtumine

Seekordne kohtumine oli lõbusas võtmes, nimelt kuulasime üksteise “kodutöid”. Igaüks pidi vaatama 1. aprilli saadet “Hommik Anuga” ja tegema oma saatelõigust teistele tutvustuse. Naersime koos mõnusasti, sest mõni sai veel tagant järele aprilli – ei saanud aru, et tema saatelõik oli nali.

Jätkasime eelmisel kohtumisel alustatud teemat, filmi “Siin me oleme” tegevuse arutelu. Lahendasime ülesandeid ja tegime rollimänge. Mõned tublid klubiliikmed olid filmi lõpuni vaadanud ja oskasid kohe kaasa rääkida.

Kohvipausi ajal pidasime Tatjana sünnipäevapidu. Laulsime talle sünnipäevalaulu ja tema kostitas meid koogiga.

Teise poole kohtumisest pühendasime teemale “Eesti keel ja eesti meel”.  Vaatasime videoklippi ESTO-päevadest. Rääkisime eestlaste identiteedist ja eesti kultuurist maailmas, eestlaste kogukondadest ja nende tegemistest.  Vaatasime katkendit Ahto Valterist, esimesest ümbermaailmareisi teinud eestlasest ja sellest, et Eesti lipp on korra juba ümber maailma käinud aastatel 1938-1940.  See huvitas meie klubilisi ja ilmselt nad vaatavad seda ka veel kodus.

 

Kellukesed: viies kohtumine

Alustasime ajalehtede ja 1. aprilli naljauudistega. Ajalehes leidsime ka kommentaari Anu Välba saatele “Hommik Anuga”. Vaatasime sissejuhatust saatele ja andsime klubilistele ülesande vaadata kodus seda saadet ja seal kasutusel olevat sõnavara. Klubilised pidid otsustama, kas tegemist on nalja või tõese uudisega.

Igaüks sai endale tõmmata loosiga nalja, mille ta luges ette ja kommenteeris.

Klubilistele meeldivad väga mängud ja seekord võtsime ette pildiassotsiatsiooni mängu. Mängu käigus saime rääkida Edgar Valterist ja Pokudest. Ka mentoritel oli huvitav teada saada, et 2. juuli on Kuhjatantsupäev.

Vestlus jätkus ka kohvilauas, kõik olid väga aktiivsed suhtlema.

Kohtumise teises pooles rääkisime Juhan Smuulist ja “Suvitajatest” ja vaatasime pausidega kultusfilmi “Siin me oleme”.

Leppisime kokku õppekäigu 21. aprillil Riigikogu lahtiste uste päevale.

Kellukesed: neljas kohtumine

Meil oli täna sünnipäev. Laulsime sünnipäevalapsele ühiselt.

Täna oli infotund, kus me rääkisime üksteisele nädala jooksul toimunud uudiseid. Kõige huvitavam uudis oli Geenivaramust ja võimalusest sellega ühineda. Peauudiseks oli Suurbritannias toimunud skandaal ja Facebooki andmete lekkimine.

Sellele järgnes sõnaseletusmäng, mis oli naljakas ja hasartne. Pidime arendama oma fantaasiat, et hiljem ka kehakeeles sõnu seletada. Kahe võistkonna vaheline tulemus oli viik, tuli õppida ära ka sõna viik.

Kohvipausi ajal sõime sünnipäevalapse toodud Narva kohviku kringlit, mis oli äärmiselt maitsev.

Kohtumise teises pooles käsitlesime teemat väliseestlastest ja saime teada, et eesti keel on salakeel. Vaatasime katkendit saatest “Suud puhtaks!” ja saime teada, et iga eestlase süda sulab, kui kuuleb välismaalasi eesti keelt kõnelemas. Meie klubiline Marek rääkis enda saabumisest Eestisse ja saabumise põhjustest. Tema eeskujul rääkisid oma lugu ka teised klubilased.

Kellukesed: kolmas kohtumine

Kohtumise teemaks oli ajakirjandus ja ülevaade Eesti meediast. Rääkisime sellest, millised on meediaväljaanded. Arutlesime üheskoos uudiste üle, mida igaüks oli märganud. Jagasime klubi liikmetele erinevad ajalehed ja ajakirjad ning igaüks valis sealt teda huvitava teema ning tegi sellest kokkuvõtte ja tutvustas seda ka teistele. Võrdlesime teemade kajastust eesti ja venekeelsetes ajalehtedes. Selgus, et Vene ajalehtedes Eesti probleeme ei kajastatud. Ajalehtedest tehti kokkuvõtteid paaritöödena, nii said klubi liikmed omavahel teemasid arutada ning teemavalik oli põnevam.