Kellukesed: kolmeteistkümnes kohtumine

Nädalavahetuse muljeid jagades jõudsime huvitavate teemadeni. Mõned meist olid käinud Kirikuteööl, mõned jõudsid külastada teatrietendusi, mõned veetsid aega rannas, mõned Kadrioru kunstinäitusel Aivazovski maale vaatamas. Huvitav oli arutelu kunsti ja kirjanduse üle. Kunstist rääkimine tekitas huvi Michel Sittowi näituse vastu, kuhu me plaanime kindlasti järgmisel õppekäigul minna. Marek jutustas oma tegemistest Poola seltsis, sest eelmisel nädalal toimusid Poola kultuuri päevad.

Eelmise tunni teema lõpetamiseks jagasime välja “Suve” tegelasi iseloomustavad sõnad, mille põhjal klubilised pidid arvama, millise “Suve” tegelasega on tegemist.

Kohvipausi ajal arutelu jätkus. Juttu oli poola pelmeenidest ja teiste rahvustoitudest. Ka see teema tuleb järgmisel kuul käsitlemisele.

Kohtumise teises pooles piilusime Eesti kirjanduse varasalve. Arutelu all oli A.H. Tammsaare “Tõde ja õigus”, Tammsaare elulugu ja tema kirjad tütrele. Pärast kirjade lugemist tekkis elav arutelu, võrdlusmomente tänapäevaga oli palju. Arutluse all oli laste kasvatamine, nende “vabadus”. Igaühel oli võimalus oma arvamust väljendada ja selgus, et Tammsaare teksti võib tänapäeva üle kanda. Huvi kirjaniku vastu oli suur ja jääme põnevusega ootama külalist.

Kellukesed: kaheteistkümnes kohtumine

Alustasime tavapärase vestlusringiga, igaüks rääkis oma nädalavahetuse tegevustest. Muuseumite öö andis samuti piisavalt jutuainet. Reklaamisime ka Kirikute ööd, mis toimub eeloleval nädalavahetusel.

Tutvusime filmiga “Suvi” ettevalmistatud küsimuste põhjal, see oli meie filmieelne tegevus.

Kohvipausi ajal rääkisime kammerkoorist ” Head ööd vend!” ning soovitasime nende kontserti külastada. Ühe klubilise Keila-Joa külastus andis põhjust Peeter Volkonskist ja Keila-Joa lossist rääkida.

Kohtumise teises pooles vaatasime filmi “Suvi” ja tutvusime osatäitjatega. Õppijad said koduseks ülesandeks uurida internetist nende näitlejate praeguste tegevuste kohta.

Arutlesime näitlejate arengu üle “Kevadest” “Suveni”, kuni täiskasvanuks saamiseni.  Arutelu käigus jõudsime tegelaskujude loomusteni ja selleni, miks nad ühel või teisel viisil käitusid. Leidsime, et tegelaskujud on väga elulised ja selliseid tüüpe on ka meie ajal kohata.

Järgmiseks kohtumiseks palusime klubi liikmetel interneti otsingu läbi viia ja mõelda, milliste sõnadega nad tegelaskujusid iseloomustaksid.

Kellukesed: üheteistkümnes kohtumine

Seekordsel kohtumisel meenutasime nädalavahetusel toimunud Eurovisiooni lauluvõistlust. Emotsioonid olid “laes”, osad klubilised olid nördinud, et võidulaul oli just mitte nende lemmik. Arvamusavaldused olid emotsionaalsed ja andsid rääkimiseks palju võimalusi.

Kuulasime võidulaulu eesti keelset varianti ja rääkisime Leelo Tunglast kui laulutekstide kirjutajast, luuletajast ja kirjanikust.

Lugesime ajalehe “KesKus” artikli katkendeid hiljuti nähtud etendusest “Jaanipäev”. Etenduse valik oli väga õnnestunud, sest seal tulid nii eestlaste kui ka venelaste keeleprobleemid esile ja siberlaste oskus konflikte vältida – inimest aktsepteeritakse sellisena, nagu ta on. Üks klubiline kinnitas, et ta tundis end väga koduselt, nagu oleks kõrvaltvaataja sõprade keskel.

Kohvipausi ajal teema arutelu jätkus.

Teises pooles rääkisime Oskar Lutsu loomingust, vaatasime tutvustavaid katkendeid “Kevadest”. Selgus, et mõned on “Kevadet” vene keeles lugenud ja teemaga tuttavad. Tutvustasime filmi tegelasi ja tolleaegseid õppimisvõimalusi. Rääkisime näitlejatest. Valmistusime järgmisel kohtumisel O. Lutsu “Suve” vaatamiseks. Sõlmisime kokkuleppeid ERMi külastamiseks.

Kellukesed: kümnes kohtumine

Täna tegime kokkuvõtteid teatrikülastusest, rääkisime eestlastest Siberis, lugesime teksti Krimmi eestlastest, vastasime küsimustele.

Järgnes teemakohane “Minu eesti keele õppimise eesmärgid” test – eneseanalüüs ja soovitused paremaks keele õppimiseks nii visuaalsele, auditiivsele kui ka kinesteetilisele õppurile.

Jälle oli meil sünnipäevalaps, kellele laulsime sünnipäevalaulu. Tänase kohtumise külaline oli Artur Raidmets Tallinna TVst. Elavas vestluses rääkisime televisiooni tööst ja saadete tegemisest. Huvi oli nii suur, et otsustasime külastada Tallinna TV stuudiot.

Euroopa päeva puhul tuli juttu Europarlamendi komisjonidest ja sellest, kuidas Tallinna TV uudiseid leiab ja kajastab. Klubilised tundsid huvi, kuidas leitakse uudiseid, milline on televisioonikanali eelarve, kus saab lugeda reitingu kohta. Suurt huvi pakkus Tallinna TV kasumlikkus ja jätkusuutlikkus.

Lõpuks vaatasime filmikatkendit, kus Artur Raidmets osales orkestrikoosseisus pillimängijana. Klubiliste üllatus oli suur, kui nad Arturi filmis ära tundsid.

Jagasime informatsiooni 16.06 Tartu ERMi ühiskülastuste kohta. Huvi oli suur.

Kellukesed: kolmas õppekäik

6. mail toimus meil ühiskülastus Draamateatrisse, kus me vaatasime etendust “Jaanipäev”, mis oli tehtud Mari-Liis Lille ja Paavo PiigiSiberi külades tehtud intervjuude põhjal. Kõikidele klubilistele oli Draamateatri külastus esmakordne. Imestus pakkus see hoone ise, millega me käisime kõik koos tutvumas. Veidi nukraks tegi neid see, et nad sinna varem polnud sattunud. Etendus tundus algul veidi raske, aga teine vaatus oli juba täiesti nauditav ka neile.

Kellukesed: üheksas kohtumine

Tänast kohtumist alustasime tavapärase avaringi vestlusega. Andsime võimaluse kõigile klubilistele vestelda ja oma pühadeaegsest tegevusest rääkida. Selgus, et mitmed meie seast olid käinud matkal ja nii läks jutt tervislike eluviiside peale. Toimus Kuldvillak Riigikogus nähtu ja kuuldu kohta. Info leidmiseks ja süvendamiseks olid meil kaasas materjalid Riigikogu hoonete kohta. Võistkond Rukkilill sai kõige rohkem punkte.

Teist poolt alustasime Raimond Valgre lauludega, kus etteantud tekstist puudus üks sõna, mille pidi kuulates leidma ja kirja panema. Kuulates laulu veendusime teksti õigsuses ja laulsime laulu kaasa. Põhiteemaks oli ülevaade ajalehtedest ja ajakirjadest. Tegime ajurünnaku meediaväljaannete tundmise peale. Vastavalt huvile valisid klubilased endale ajalehe või ajakirja, mida teistele tutvustasid. Leidsime informatsiooni Värska sanatooriumi kohta ja uudiseid noorte huvist korea keele vastu. Leppisime kokku kohtumise Draamateatris.

 

Kellukesed: kaheksas kohtumine

Seekordse kohtumise külaliseks oli Teatri- ja muusikamuuseumi teadur Ene Kuljus, kes rääkis muuseumi ajaloost, muuseumi kogudest ja kuulsamatest heliloojatest, kelle arhiivimaterjali on tema kogunud.

Eriti põnev oli meie jaoks kuulata Raimond Valgre sõprusest Niinaga, nendest erakordsetest kirjadest, mis muuseum eelmisel aastal endale sai. Ene Kuljusel oli isiklik kirjavahetus Niina Vassiljevaga.

Saime kuulda huvitavaid isiklikke fakte Gustav Ernesaksast ja tema tähtsusest ning Eesti laulupidude ajaloost. Ene Kuljus illustreeris oma ettekannet ppt esitlusega, ka see oli klubilistele uus ja huvitav vaadata. Klubi liikmetele oli antud ülesanne panna tähele fakte Ene Kuljuse ettekandest.

Pärast kohvipausi toimus teemakohane viktoriin, mis kinnistas teadmisi ja millega panime võistlustlikes tingimustes oma teadmised proovile. See tekitas elevust.

Üks klubilistest oli käinud eelmisel nädalal Minskis ja rääkis meile oma muljetest ja võrdles elu Eestis ja Valgevenes.