Jõhvikad: kaheksateistkümnes kohtumine

19. veebruari kohtumisel meenutasime reisimise teekonda mööda teadmiste maailma. Ääretu maa meelitab õpihimulisi ning õppimise võimalusi on tänapäeval tekib aina juurde.

Elukestva õppe printsiip eeldab inimese enesetäiendamist ja eneseharimist nii kaua kui ta on võimeline õppima. Meie klubilised jagasid muljeid läbitud kesk-, kõrg- ja erialase hariduse saamise kohta. Samuti vastasid mitmele küsimusele hariduse väärtusest, pideva õppimise vajadusest ja otstarvest, täiendhariduse olemusest ja võimalikest väljavaadetest tulevase elutee suhtes. Õppida pole hilja nendel, kes ei kurda ega nuta, kellel on soovi ajaga kaasas käia ning enda üle uhkust tunda.

Jõhvi: seitsmeteistkümnes kohtumine

Kohtumisel 12. veebruaril ajasime juttu säästlikust eluviisist. Kas päikese puudust talvisel ajal võib pidada ka teatud mõttes säästuks?

Lugesime katkendeid eesti klassikakirjandusest ning sõbrapäeva eel vestlesime sõprusest ja meie sõpradest. Ei tohi headest sõnadest ja komplimentidest kahju olla, kui mõtleme oma kallimatele parimatele kaaslastele. Valmistasime väikesed suveniirid kingitused ning arutlesime Valentinipäeva tähendust kaasaaegses kombestikus.

Jõhvikad: kuueteistkümnes kohtumine

5.02 kohtumisel tegelesime eesti keele grammatika kordamisega.

Kas ja kui palju on vaja grammatikat õpetada? Seda võib nimetada klassikaliseks õpetamise võtteks: arukas õppija tahab alati teada, miks ja kuidas; ta mõistab, et ka tuttavatest sõnadest koosnevast lausest vahest aru ei saa. Mõtlev keeleõppija tahab ka ise osata sujuvalt ja vabalt rääkida, et olla endas kindel ning paremini olukordades hakkama saada.

Seekord tegelesime tekstide lugemisega, kuulasime, proovisime väljendada teksti põhimõtteid oma sõnadega, harjutasime mõningaid grammatikamõisteid.

Jõhvikad: viieteistkümnes kohtumine

29.01 kohtumisel jätkasime juttu inimeste olulistel eluetappidel valikute tegemisest ja kogemusest. Vaatasime Eesti 2018. aasta parimat filmi “Seltsimees laps“, esmärgiks oli mõtestada paremini Eesti ajalugu ja kultuuriruumi. Filmis näidatakse lastekirjanik Leelo Tungla keerulist perioodi, mis paneb sügavalt mõtlema inimelu väärtusest. Pärast filmi jagasime emotsioone ja tundeid, arutasime perekonnavahelisi suhteid, rääkisime ema-isa osatähtsusest lapse kasvatamisel ja isiksuse kujundamisel.

Jõhvikad: neljateistkümnes kohtumine

22. jaanuari kohtumisel arutasime külastatud teatrietendust. Salong “Edith Piaf ja II maailmasõda” jättis sügava mõnusa mulje. Klubiliste sõnul pärast seda koju jõudes leidsid mitmed kohe internetist informatsiooni selle omapärase naise elukäigust ja loomingust. Piafi hääl on läbi aastate olnud võluvalt eriline, ainulaadne ning võrratu.

Vaatasime Eesti filmi “Vehkleja”. Kuidas inimesed toimivad rasketel aegadel mingisuguseid valikuid tehes. Missugune on õige ja misssugune on vale samm, misssugune on kerge ja raske otsus, mis on endale selge ja teistele arusaamatu jne. See film paneb mõtlema, kahtlema, filosofeerima…

Jõhvikad: kolmeteistkümnes kohtumine

15. jaanuari kohtumisel ajasime juttu lugemisest, mis ajalehti ja ajakirju loetakse peredes, mis teemad on meie klubiliste huviobjektiks. Kindlasti on informatsiooniallikaid tohutult palju ning tulebki valikuid teha, kas sise- või välispoliitika sündmused, kultuuri- või spordimaailma uudised, transpordi- või majandussfääri ettevõtmised, hariduse või looduse teemal lood. Palju sellest pakub tõelist rahuldust, arendab teadmisi erinevates valdkondades, rikastab sõnavara ning ongi lugemine toredaks ajaviiteks.

Klubilised tutvustasid kohalolijatele neile põnevamaid avaldatud artiklite ja trükkimaterjalide põhisüzeesid.