Tublid: viies kohtumine

Seekord alustasime teemat naljad. Lugesime laste tehtud nalju – lipikud teemakohaste naljadega tuli igaühel tõmmata ja siis ette lugeda. Rääkisime nalja tegemisest ja arutasime tüüpsõnade üle naljamees ja nalja tegemine. Seejärel said klubilised emotsioonikaardid, mis tuli lahenduse leidmiseks paarilistega läbi rääkida.

Kohvipausi ajal jätkus naljakate seikade pajatamine. Kõik said sõna.

Pärast kohvipausi lugesime esmalt Juhan Smuuli lihtsustatud varianti tema Muhu monoloogidest ja hakkasime vaatama kultusfilmi “Siin me oleme”. Tutvusime filmiga ja pärast selgitasime mõningaid väljendeid filmist. Arutelu käigus selgus, et mitmeid väljendid vajasid põhjalikumalt selgitamist.

Tublid: neljas kohtumine

Meie seekordne kohtumine algas sellega, et pidime paarilisele rääkima nädalavahetusel tehtust. Seejärel esitati naabrilt kuuldu ülejäänud klubilistele. Koduse töö kontroll oli mõnedele küll esmakordne tekstiga tutvumine. Ühiselt saime segipaisatud lõigud korda.

Peale kohvipausi oli teemaks ajalehed. Rääkisime päevalehtede ja nädalalalehtede erinevustest. Erinevatest ajalehtedest otsiti päevakohane uudis ja kanti see teistele ette. Tekkis arutelu Istanbulis Egiptuse konsulaadis toimunu kohta.

Teema, mis paljusid huvitas, oli lasteaiamaks. Artiklites selgus lasteaiamaks Kiilis ja Tartus ja Tallinnas. Ka kasvatajate töötasu oli teemaks.

Harjutuslehel tuli teksti paigutada puuduv sõna õiges käändes.

 

Tublid: kolmas kohtumine

Alustasime kohtumist ämblikuvõrgu meetodil. Igaüks pidi rääkima nädalavahetusel toimunust ja kuulama teisi.

Järgnevaks teemaks oli Georg Ots ja tema osatähtsus Eesti muusikas. Saatelõigu vaatamise järel täitsid klubilised saadud küsitluslehed, kus oli küsitud saatelõigus kuuldud inimeste nimesid ja nende arvamusi. Lõpetuseks pidid klubi liikmed kirjutama paar-kolm lauset Georg Otsast.

Ajurünnaku käigus selgus, et Eesti muusikuid tunti päris hästi.

Peale kohvipausi algas meil arutelu kuulsuse võlust ja valust. Väitlus kulges väga aktiivselt ja meeleolukalt. Jagus nii poolt- kui ka vastuargumente. Kodutööks said klubilised Aita Saare segipaisatud eluloo.

Tublid: teine kohtumine

Teine kohtumine algas taas nimede meenutamisega. Moodustasime tähestiku järgi ringi ja seejärel rääkis igaüks, mida nädalavahetusel sai tehtud. Selgus, et meil on palju kultuurihuvilisi klubiliikmeid. Oldi teadlikud Raimond Valgre mälestustahvli avamisest, laululava remondist, ka seda, et eelmisel päeval oli Raimond Valgre sünnipäev.

Teema kohaselt võtsimegi Valgre laulu ette,  kus kuulates pidi leidma puuduva sõna. Kuulamise järel laulsime ühiselt Valgre laule. Selgus, et ka Georg Ots oli laulnud R. Valgre laule ja tema Saaremaa valsi kaudu said nii Saaremaa kui Valgre tuntuks Soomes.

Lugesime R. Valgre kirju ja nende kirjade alusel tutvusime tema elulooga. Igaüks sai ühe kirja, kus olid Valgre enda illustratsioonid ja luges selle läbi ning pidi seda tutvustama teistele. Peale kohvipausi kuulasime taas Valgre laulu “Muinaslugu muusikas”, põhimõte oli sama – leida puuduv sõna. Jätkasime ka Valgre kirjade lugemisega. Kodutööks said klubilised veebiaadressi, kust said tutvuda Valgre eluga filmi “Need vanad armastuskirjad” abil. Huvilistele said jagatud ka lehed Valgre elulooga ja järgmine kord jätkame Georg Otsaga.

Tublid: esimene kohtumine

Meie esimene kohtumine oli meeleolukas. Alguses tutvusime üksteisega nii, et moodustasime rea sünnikuupäevade ja aastaaegade järgi. Igaüks ütles oma nime ja sünnikuupäeva. Teiseks nimede õppimise meetodiks moodustasime ringi, kus igaüks mõtles välja liigutuse, mis teda tähistas ja iga järgnev pidi eelneva nime ja liigutust kordama ja lisama enda oma. Kõige raskem oli ringis viimasel.

Pärast seda sai igaüks teistele osalejatele ennast tutvustada erialade ja huvialade kaudu. Tutvusime eelseisva töökavaga ja grupitööna valiti välja kohad, kuhu soovime minna õppekäikudele. Pärast kohvipausi panime klubiliste ühised soovid kirja ja iga grupp avaldas oma valiku kohta arvamust.

Järgmine ülesanne gruppidele oli klubi nime välja mõtlemine ja klubi ühiste reeglite kehtestamine. Seadsime ka individuaalsed keeleõppe eesmärgid.

dav

dav

Kellukesed: kahekümne neljas kohtumine

Meie viimane tund oli ajakirjandusteemaline. Rääkisime päevakohastest üritustest ja tutvustasime eelolevat suveüritust 19. augustil Lauluväljakul. Sõime ühiselt torti ja jagasime muljeid ka nädalavahetusel toimunust. Klubilised andsid tagasisidet meie ürituste kohta. Nad olid sellise klubi vormiga väga rahul ja leidsid, et juhendajad olid toredad ja teadlikud. Laulsime meie poolt kingituseks saadud raamatust “Pisike puu” rahvalaule. Lahkumine oli südamlik ja liigutav.

Kellukesed: kuues õppekäik

Klubiliste jaoks esmakordne Vabaõhumuuseumi Rocca al Marega tutvumine algas muuseumi plaaniga tutvumisega. Leppisime kokku objektid, mida külastada. Samuti olid õppijatele antud tekstid tutvumiseks.

Jaani talu platsil esines rahvatantsuansambel “Leigarid”, kes tekitasid oma esinemisega mõnusa külasimmani meeleolu. Ansambli liikmed kutsusid inimesi külastajate seast nendega tantsu lööma. Ka meie klubilised said seda teha.

Külastatavates kohtades tutvustasid õppijad ise üksteisele eelnevalt ettevalmistatud objekte, rääkisime vana eesti talutöödest ja tegemistest, kirjeldasime ajaloolist olukorda.

Kolu kõrtsis sõime ühiselt lõunat. Teisi objekte külastades esitasid õppijad asjakohaseid küsimusi. Meie rõõmuks palju tõlkimist ei olnud vaja. Oli igati meeldejääv ja õnnestunud üritus.