Keeleklubist

Kutsume Teid osalema eesti keele ja kultuuri tundmise klubis!

Keele ja kultuuri tundmise klubi on koht eesti keele praktiseerimiseks, keelebarjääridest vabanemiseks ja suhtlemisraskuste ületamiseks.

 • Klubi kohtumised toimuvad üks kord nädalas kuue kuu jooksul, millele lisandub igakuiselt üks õppekäik/ekskursioon/kultuuriüritus. Kokku toimub 24 klubi kohtumist ja 6 õppekäiku.
 • Klubi kohtumise ja õppekäigu maht on 4 akadeemilist tundi, klubi kogumaht on 120 akadeemilist tundi.
 • Klubis on ette nähtud energiapaus (tee, kohv, suupisted).
 • Igal klubi kohtumisel on kaks klubi eestvedajat ja kuni 16 klubi liiget.
 • Klubisse kutsutakse külalisi.
 • Klubi toimub Tallinnas või Jõhvis.

Kõik see on Teile TASUTA!

NB! Klubisse saate registreeruda, kui Te olete lõpetanud Integratsiooni Sihtasutuse poolt korraldatud B2 või C1 kursuse või olete sooritanud B2 või C1 taseme riigieksami ja Teil on selle kohta olemas tunnistus. Kui Te olete klubis juba korra osalenud, siis teist korda registreeruda ei saa!

Täiendav informatsioon telefonil 5266759 või meilil anita@mitteldorf.ee

Registreeru SIIN!

 

Mis on keeleklubi?

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubide toimumist rahastab Integratsiooni Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi toel ja korraldab OÜ Mitteldorf. Käesoleva lepingu raames kutsutakse ellu 15 klubi perioodil jaanuar 2018 kuni november 2019.

Eesti keele klubi käsiraamat (http://www.meis.ee/raamatukogu?book_id=251) selgitab, mis on Eesti keele klubi, järgmiselt: “Eesti keele klubi on inimestele, kelle emakeel pole eesti keel ja kes soovivad seda osata paremini või seda rääkides tunda ennast kindlamalt või hoopis ületada keele õppimise raskusi ja leida tuge ning innustust ning saada ausat tagasisidet või kiitust.

Keeleklubi on rühm inimesi, kes:

 • räägivad klubis eesti keeles;
 • ise korraldavad ja võtavad osa klubi tegevustest;
 • soovivad õppida eesti keelt nii iseseisvalt kui ka klubi tegevuste toel;
 • abistavad ja toetavad selles üksteist õpivad tundma Eestimaad, selle erinevate rahvaste kultuure ja inimesi;
 • tunnevad rõõmu üksteise edusammudest ja ühistest tegevustest.

Keeleklubi on koht, kus eesti keele rääkimist, kuulamist ja kirjutamist harjutatakse läbi huvitavate ja eluliste klubitegevuste, kus saadakse indu ja oskusi eesti keele iseseisvaks õppimiseks ning kus praktiseeritakse õpitut. Keeleklubi ei ole eesti keele tund või kursus.

Keeleklubi tegevustes osalevad:

 • klubi eestvedajad;
 • klubi liikmed.

Keeleklubi tegevustes osalevad ka külalised. Keeleklubi külaline on inimene, kes on klubi poolt kutsutud ja palutud osalema klubi üksikus tegevuses/ürituses.